Select Page

Tilleggsarbeid håndverker

Hva defineres som tilleggsarbeide? Tilleggsarbeid er en betegnelse på ekstra arbeid som håndverkere utfører i tillegg til det opprinnelige oppdraget. Dette kan være arbeid som blir oppdaget underveis i prosjektet eller endringer som kunden ønsker å gjøre i oppdraget....
Digital håndverker kontrakt

Digital håndverker kontrakt

Hvorfor du bør bruke kontrakt I 2015, endte 35 000 av alle som kjøper håndverkertjenester med å kontakte advokat som følge av en uenighet med håndverkeren. 200 000 opplevde et avvik mellom det de mente de hadde avtalt og det som ble utført. Dette fremkommer av en...