Select Page

Overtagelsesprotokoll

En overtagelsesprotokoll er viktig å utføre av flere grunner, spesielt når det gjelder kjøp og salg av fast eiendom eller ved overlevering av et byggeprosjekt. Her er noen av de viktigste årsakene til at en overtagelsesprotokoll er viktig: Dokumentasjon av tilstanden...