Digital Agreements

En tjeneste for inngåelse og oppfølging av avtaler om håndverkertjenester.

FOR PRIVATEFOR HÅNDVERKERE

Få gjennomført prosjekter som avtalt uten mangler, feil, unødvendige forsinkelser og uten unødvendige kostnader

Ulik oppfatning om hva som som er avtalt, mellom deg som kunde og utførende håndverker kan medføre at prosjektet ikke blir som du hadde forutsatt.

Tilgjengelig og god dokumentasjon på avtalen og den løpende kommunikasjon i avtaleforholdet bidrar til:

  1. Tidsplan blir overholdt
  2. Pris blir som avtalt
  3. Sluttresultat blir som forventet

Priser og planer

Velg egen prisplan

Slik fungerer appen

1. Lag ny, eller importer eksisterendes avtale

Du kan inngå avtale med en eller flere håndverkere på samme prosjekt direkte i appen. Du kan også importere eksisterende avtaledokumenter.

2. Send meldinger og endringsforespørsler

Meldinger og endringsforespørsler blir sendt direkte til aktuelle parter i avtalen, og blir loggført som dokumentasjon for prosjektet.

3. Gjennomføring av overlevering

Gjennomføring av overlevering, hvor det kan tas bilder av mangler eller forhold du mener ikke er ferdig eller er mangelfulle.

Feil, mangler, ekstraarbeid og forsinkelser skyldes oftest svikt i kommunikasjon

Ingen dokumentasjon

Når all kommunikasjon skjer muntlig. Hva ble egentlig sagt? Blir innholdet i det som ble sagt det samme når beskjeden sendes videre? Manglende dokumentasjon på hva som blir avtalt øker risikoen for feil, mangler, forsinkelser og at arbeidet blir dyrere en forutsatt.

Ingen eller ufullstendig kommunikasjon

Når du ber om en endring som du trodde var uten betydning for pris, og entreprenøren trodde du skjønte endringen ville medføre mer arbeid og et pristillegg.

Ingen skriftlig kommunikasjon

“Men det var jo ikke dette vi avtalte!”.  Du er helt sikker på hva du sa i telefon med håndverkeren, og uten skriftlig loggføring blir det ord mot ord.

Mange pusser opp boligen uten kontrakt

En ny undersøkelse viser at altfor få sikrer seg med skriftlig avtale eller dokumentasjon når de skal pusse oppe eller reparere boligen. Les mer på forbrukerrådet.no ved å klikke under. 

En skriftlig avtale kan være verdt flere hundre tusen kroner: Unngå håndverkerfellen med kontrakt

Kun 1 av 5 boligeierne skriver kontrakt med håndverker. Dette kan være en gratis forsikring mot uønskede tvister, samt et svært verdifullt dokument den dagen du skal selge boligen. Les mer på e24.no. 

Bare én av fire skriver kontrakt med håndverkeren

Flere av oss finner nå håndverkeren på nett enn for fire år siden. Dette øker konkurransen, ifølge SIFO. Men seks av ti dropper skriftlig kontrakt, selv om risikoen for konflikter er stor. Les mer på forskning.no

Vi ser etter pilotkunder

Vi er i en tidlig fase, og ser etter våre første pilotkunder til Digital Agreements.