Select Page

Mobilapp for inngåelse av digitale kontrakter

Få gjennomført prosjekter som avtalt uten mangler, feil, unødvendige forsinkelser- og  kostnader

1. Opprett avtale

Du kan inngå digitale avtaler med håndverker eller kunde direkte via appen med digital signering

2. Send meldinger og endringsforespørsler

Meldinger og endringsforespørsler blir sendt direkte til aktuelle parter i avtalen, og blir loggført som dokumentasjon for prosjektet.

3. Dokumentasjon

Dokumentasjon i PDF format av alt som har skjedd i prosjektløpet kan når som helst hentes ut ved et tasteklikk.

Kontraktsmaler – Tre forskjellige

Alle våre kontraktsmaler er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Thallaug ANS.

N

A: Avtale som reguleres av bustadsoppføringslova, som f.eks. nyoppføring av hus.

N

B: Avtale som reguleres av lov om håndverkertjenester, som f.eks. oppussing.

N

C: Annen type avtale, f.eks. avtale mellom profesjonelle parter.

Hvorfor du bør bruke kontrakt

I 2015, endte 35 000 av alle som kjøper håndverkertjenester med å kontakte advokat som følge av en uenighet med håndverkeren.

200 000 opplevde et avvik mellom det de mente de hadde avtalt og det som ble utført

Send meldinger direkte til avtaleparter

Kommunikasjon

Ulik oppfatning om hva som som er avtalt, mellom deg som kunde og utførende håndverker kan medføre at prosjektet ikke blir som du hadde forutsatt.

 

Hva ble egentlig sagt?

Dokumentasjon

Når all kommunikasjon skjer muntlig. Hva ble egentlig sagt? Blir innholdet i det som ble sagt det samme når beskjeden sendes videre?

Manglende dokumentasjon på hva som blir avtalt øker risikoen for feil, mangler, forsinkelser og at arbeidet blir dyrere en forutsatt.

Planer

Menneskene

Jehans Jr Storvik

Daglig leder, IT utvikler og medgründer

 

 

Jo Are Aa. Brænden

Advokat og hovedgründer

Marius Stenbakk

IT utvikler og medgründer