Select Page

Digital håndverker kontrakt

Hvorfor du bør bruke kontrakt

I 2015, endte 35 000 av alle som kjøper håndverkertjenester med å kontakte advokat som følge av en uenighet med håndverkeren. 200 000 opplevde et avvik mellom det de mente de hadde avtalt og det som ble utført. Dette fremkommer av en landsrepresentativ undersøkelse Opinion gjennomførte for Help forsikring i følge VG.

Hele 75% mangler skriftlig kontrakt

I samme undersøkelse fremkom av 75% av alle som kjøpte håndverkertenester ikke hadde en skriftlig kontrakt. Mangler på skriftlighet om avtalens innhold gir selvsagt økt risiko for at det oppstår uenighet om avtalens innhold. Det oppstår imidlertid også uenighet når det benyttes skriftlige kontrakter. I en viss grad skyldes dette at avtalene ikke regulerer de viktigste punktene i avtaleforholdet. En annen viktig årsak er bruk av standardkontrakt, som inneholder alternativer og hvor partene fyller ut kontrakten slik at den blir misvisende. Forbrukerrådet har f.eks. utarbeidet slike standardkontrakter som benyttes ofte. I praksis ser vi advokater at disse kontraktene utfylles slik at det blir uklart hva som partene har avtalt. Slike feil i utfyllingen av kontraktene vil kunne elimineres ved digitale / elektroniske kontrakter / avtaler

Partenes opptreden etter inngått kontrakt

I tillegg til uklarhet som skyldes forhold rundt selve kontrakten, kan nok en del konflikter tilskrives forhold i tilknytning til partenes opptreden etter selve avtaleinngåelsen. For håndverkeren kan det være åpenbart at en forespørsel om en endring er et tilleggsarbeid som både medfører tillegg i pris og lengre gjennomføringstid. Samtidig kan forbrukeren legge til grunn at endringen hverken har betydning for pris eller gjennomføringstid. Uten verktøy som hjelper partene til å avklare konsekvenser av endringer, oppstår det lett uenighet mellom partene.

Bruk våre digitale kontrakter

Vår løsning, bidrar både til at det skal være enkelt å inngå en avtale, men også til å sikre partenes kommunikasjon etter at avtalen er inngått. 

Skrevet av

Advokat Jo Are Aa. Brænden

Jo Are Aa. Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.