Select Page

Overtagelsesprotokoll

En overtagelsesprotokoll er viktig å utføre av flere grunner, spesielt når det gjelder kjøp og salg av fast eiendom eller ved overlevering av et byggeprosjekt. Her er noen av de viktigste årsakene til at en overtagelsesprotokoll er viktig: Dokumentasjon av tilstanden...

Tilleggsarbeid håndverker

Hva defineres som tilleggsarbeide? Tilleggsarbeid er en betegnelse på ekstra arbeid som håndverkere utfører i tillegg til det opprinnelige oppdraget. Dette kan være arbeid som blir oppdaget underveis i prosjektet eller endringer som kunden ønsker å gjøre i oppdraget....
Digital håndverker kontrakt

Digital håndverker kontrakt

Hvorfor du bør bruke kontrakt I 2015, endte 35 000 av alle som kjøper håndverkertjenester med å kontakte advokat som følge av en uenighet med håndverkeren. 200 000 opplevde et avvik mellom det de mente de hadde avtalt og det som ble utført. Dette fremkommer av en...