Select Page

Brukervilkår for Digital Agreements

Innledning
Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) regulerer din bruk av IT-tjenesten “Digital Agreements” (“Tjenesten”), som tilbys av [Selskapsnavn] (“oss”, “vi” eller “vår”). Ved å bruke Tjenesten, aksepterer du å være bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke samtykker i Vilkårene, må du ikke bruke Tjenesten.

Brukerkonto
For å kunne bruke Tjenesten må du opprette en brukerkonto (“Konto”). Du må oppgi korrekt og fullstendig informasjon om deg selv og holde denne informasjonen oppdatert. Du er ansvarlig for å holde passordet til Kontoen konfidensielt og for all aktivitet som skjer gjennom Kontoen din. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir kjent med uautorisert bruk av Kontoen din eller andre brudd på sikkerheten.

Bruk av Tjenesten
Tjenesten lar deg:

– Inngå avtaler og prosjekter med personer;
– Kommunisere innad med brukere; og
– Invitere personer via navn, telefonnummer og e-postadresse til Tjenesten.

Du samtykker til å bruke Tjenesten kun for lovlige formål og i samsvar med disse Vilkårene. Du må ikke bruke Tjenesten på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenesten, eller forstyrre andres bruk og nytelse av Tjenesten.

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss. For informasjon om hvordan vi samler, bruker og beskytter din personlige informasjon, vennligst les våre retningslinjer for personvern.

Invitasjoner
Når du inviterer personer til Tjenesten ved å oppgi deres navn, telefonnummer og e-postadresse, garanterer du at du har deres tillatelse til å dele denne informasjonen med oss og at de har gitt deg samtykke til å motta en invitasjon til Tjenesten.

Opphavsrett
Alt innhold og materiale på Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, bilder, lyder og programvare, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som eies av oss eller våre lisensgivere.

Ansvarsbegrensning
Vi gir ingen garantier eller løfter om at Tjenesten vil være uavbrutt, feilfri, sikker eller tilgjengelig til enhver tid. Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig” uten garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått. Vi påtar oss ikke ansvar for skader eller tap som følge av din bruk av, eller manglende evne til å bruke, Tjenesten.

Endringer i Vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene når som helst og etter eget skjønn. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer ved å oppdatere datoen øverst på denne siden, og/eller ved å sende deg en e-post eller varsle deg på annen passende måte. Du bør regelmessig sjekke disse Vilkårene for endringer. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringer i Vilkårene er trådt i kraft, vil bli ansett som aksept av de endrede Vilkårene.

Oppsigelse
Vi forbeholder oss retten til å si opp eller suspendere Kontoen din og/eller tilgangen til Tjenesten med umiddelbar virkning, uten varsel, dersom vi etter eget skjønn mener at du har brutt noen av bestemmelsene i disse Vilkårene.

Du kan også si opp Kontoen din og avslutte bruken av Tjenesten når som helst ved å kontakte vår kundesupport. Ved oppsigelse fra deg eller oss, vil du miste all tilgang til Tjenesten og alle data og informasjon lagret i Kontoen din.

Ansvarsfraskrivelse
I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal hverken vi, våre datterselskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, leverandører eller lisensgivere være ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffende eller følgeskader av noen slag, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av data, tap av goodwill, eller annen immateriell skade, som følge av eller i forbindelse med din bruk av, eller manglende evne til å bruke, Tjenesten.

Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse Vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Norge. Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med disse Vilkårene, inkludert tvister angående gyldigheten, tolkningen eller oppsigelsen av Vilkårene, skal løses ved de ordinære domstolene i Norge.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse Vilkårene eller Tjenesten, vennligst kontakt oss på post@digitalagreements.no.