GDPR

Personvernerklæring for Digital Agreements

1. Behandlingsansvarlig

Jehans Jr Storvik er på vegne av Digital Agreements behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email
 • Firmainformasjon
  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
 • Kamera og bilder
  • For å kunne sende og laste opp bilder i mobilapplikasjonen trenger vi tilgang til ditt kamera og bildegalleri. Du vil ikke kunne laste opp og sende bilder i appen dersom du ikke gir tilgang til dette.
 • Sendte meldinger / endringsmeldinger / tilbud
  • Vi lagrer alle meldinger, endringsmeldinger og tilbud som du sender i mobilapplikasjonen.
 • Filer
  • For å kunne sende og laste opp filer i mobilapplikasjonen, så trenger vi tilgang til dine filsystemer. Du vil ikke kunne laste filer opp eller ned dersom du ikke gir tilgang til dette.
 • Informasjon om din enhet
  • Vi lagrer informasjon om din mobil anonymisert for å kunne loggføre og analysere eventuelle feil som skjer i koden. Eksempel på data som lagres er modell, merke, IP, og operativsystem.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på vår mobilapp.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Jehans Jr Storvik, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 1. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:


post@digitalagreements.no
Digital Agreements AS
Slettavegen 16, 2651 Østre Gausdal

Vi ser etter pilotkunder

Vi er i en tidlig fase, og ser etter våre første pilotkunder til Digital Agreements.