Select Page

Kommunikasjon

Når all kommunikasjon skjer muntlig. Hva ble egentlig sagt?

Blir innholdet i det som ble sagt det samme når beskjeden sendes videre? Ulik oppfatning om hva som som er avtalt, mellom deg som kunde og utførende håndverker kan medføre at prosjektet ikke blir som du hadde forutsatt

Meldinger

Send meldinger direkte til avtaleparter

Hva bør innholdet på denne siden være?

  1. Meldinger
  2. Endringsmeldinger
  3. Tilbud
  4. Sørg for at begge parter er enige i hva som ble avtalt.
  5. etc

 

 

Generell rekkefølge

  1. h1 Introduksjon til tematikken ( Hvorfor du skal bry deg )
  2. Problemstilling
  3. Løsning / Vår løsning.
  4. Konkrete løsninger vist i appen (Melding, bilder, filer som tegninger som beskriver,  etc)