Select Page

Digital kontrakt for håndverkertjenester

Bare en av fire bruker kontrakt med håndverker. Bruk av kontrakt er en billig forsikring som gir økt sikkerhet, og ikke minst kan øke verdi på din bolig.

 

Vi har digital kontrakt i vår app, og muligheter for å kommunisere direkte med håndverker selv om ikke de bruker appen.

 

1 – Skriv alltid klar og tydelig kontrakt – Uansett beløp

At du har kontrakt, er ingen garanti for et problemfritt avtaleforløp. Det er derfor viktig at du som forbruker bruker god tid på kontraktsbiten for å unngå senere problemer.

Det er spesielt viktig at beskrivelse av arbeidet som skal utføres blir nøye beskrevet, og har en felles forståelse hos og håndverker. Skulle håndverker slurve i opprinnelige undersøkelser når pris på arbeidet blir gitt som viser seg å ikke stemme underveis, så er det gjerne du som står igjen med regninga. Ved å skrive kontrakt der hvor “det er håndverkers ansvar å gjøre det som skal til for ønsket sluttresultat”, så vil dette føre til at håndverker sjekker ting mer nøye før det gis en pris.

  2 – Avtal sluttdato for arbeidet

  Håndverkere er travle folk, og ofte ønsker de å haste seg videre til neste arbeidssted før alt er helt ferdig hos deg. Det er derfor viktig å avtale dato for når arbeidet skal være ferdig utført, og hvilke konsekvenser som skal gjelde når denne fristen ikke blir overholdt.

  En vanlig konsekvens ved arbeide som går over frist er dagbøter som du kan kreve inn. Dette er per i dag for små oppdrag på 200 kr per dag. Du kan ellers gjøre følgende:

  • Holde tilbake penger
  • Fastholde avtalen, og kreve at arbeidet blir utført
  • Kreve erstatning for dine økonomiske tap som følge av forsinkelsen

   

  Les mer om dette på https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/bruk-av-handverker/forsinket-handverker/

  3 – Dokumenter alt av endringer og tilleggsarbeider underveis

  Tilleggsarbeider og endringer underveis er viktige å dokumentert skikkelig. Dette er ting som ofte blir tatt på en muntlig basis, og da er det vanskelig i etterkant å bestemme hva som faktisk ble avtalt.

  Dette gjelder også for å få en felles forståelse mellom partene om det ble en endring i kostnadsnivået. Kanskje du som forbruker tenkte at dette burde jo være gratis, mens det for håndverker var åpenlyst at dette ville koste ekstra.

  4 – Dokumenter feil og mangler ved endt prosjekt

  Du er kanskje litt usikker på om håndverkeren er ferdig hos deg, for du har ikke sett de den siste uken. Noen lister mangler fortsatt komplett montering, og den ene endringen dere ble enige om er glemt av. Etter noen uker til, så får du sluttfaktura på utført arbeide, selv om det er vesentlige mangler. 

  For å unngå situasjoner som dette, så anbefaler vi at du sammen med håndverker gjennomfører en overlevering av prosjektet hvor alt som skulle utføres gås gjennom. Skulle det være mangler eller feil, så bør dette dokumenteres. Reklamer skriftlig tilbake til håndverker, som har plikt og rett til å rette opp sine feil innen rimelig tid.