Digital Agreements

En tjeneste for inngåelse og oppfølging av avtaler om håndverkertjenester mellom privat byggherre og profesjonell håndverker.

Få bedre kommunikasjon og dokumentasjon i dine prosjekter

I alle prosjekter er kommunikasjon og dokumentasjon viktig. Digital Agreements sørger for at informasjon i byggeprosjekter kommer frem til rett person til rett tid.

Vi gir deg verktøy for å inngå avtaler eller følge opp allerede inngåtte avtaler. Vi gir deg et verktøy for å kommunisere med dine kunder og dine ansatte og andre aktører involvert på samme prosjekt, slik at alle har den nødvendige kunnskap til rett tid.  

Hovedfordeler:

  1. Mindre risiko for misnøye hos kunde
  2. Mindre risiko for å måtte bruk tid på klager
  3. Få rett betalt for utført jobb

Priser og planer

Slik fungerer appen

1. Lag ny, eller importer eksisterendes avtale

Appen støtter import, eller opprettelse av avtaler. Avtaler som opprettes kan tilpasse standardvilkår på ditt fagfelt. 

2. Motta/send meldinger og endringsforespørsler

Meldinger og endringsforespørsler blir sendt direkte til aktuelle ansatte og kunder i avtalen, og blir loggført som dokumentasjon for avtalen. 

3. Gjennomføring av overlevering

Gjør overlevering av prosjekter i appen, og få med sjekkliste over løpende endringer underveis i prosjektet. Digital signering for overlevering, med muligheter for opplastning av dokumentasjon til boligmappa.